• Forum för Välfärds styrelse hälsade välkomna
  Forum för Välfärds styrelse hälsade välkomna
 • Peter Wallenberg Jr, Ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, berättade om bakgrunden till Forum för Välfärd
  Peter Wallenberg Jr, Ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, berättade om bakgrunden till Forum för Välfärd
 • Chris Heister, Landshövding Stockholms län, berättade om Forum för Välfärds pilot inom Integrerad vård
  Chris Heister, Landshövding Stockholms län, berättade om Forum för Välfärds pilot inom Integrerad vård
 • Carl Bennet, Ordförande Getinge, berättade om Forum för Välfärds pilot om Patientnära tekniklösningar
  Carl Bennet, Ordförande Getinge, berättade om Forum för Välfärds pilot om Patientnära tekniklösningar
 • H.K.H Prins Daniel höll inledningsanförandet
  H.K.H Prins Daniel höll inledningsanförandet
 • H.K.H Prins Daniel berättade om sitt engagemang för en aktivare och hälsosammare generation
  H.K.H Prins Daniel berättade om sitt engagemang för en aktivare och hälsosammare generation
 • Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
  Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
 • Gabriel Wikström presenterade regeringens ambitioner med svensk hälso- och sjukvård
  Gabriel Wikström presenterade regeringens ambitioner med svensk hälso- och sjukvård
 • Mai-Lis Hellenius, Professor Karolinska Institutet, är känd som stillasittandets största fiende och talade om vikten av att satsa på prevention
  Mai-Lis Hellenius, Professor Karolinska Institutet, är känd som stillasittandets största fiende och talade om vikten av att satsa på prevention
 • Larry Soler, CEO Partnership for a Healthier America, talked about his work together with the First Lady Michelle Obama on making the healthy choice the easy choice and how PHA is changing obesity in America
  Larry Soler, CEO Partnership for a Healthier America, talked about his work together with the First Lady Michelle Obama on making the healthy choice the easy choice and how PHA is changing obesity in America
 • Johan Rockström, Professor Stockholm Resilience Center, talade om vår tids stora frågor: hållbarhet och prevention
  Johan Rockström, Professor Stockholm Resilience Center, talade om vår tids stora frågor: hållbarhet och prevention
 • Paneldiskussion kring prevention med Johan Rockström, Mai-Lis Hellenius och Larry Soler
  Paneldiskussion kring prevention med Johan Rockström, Mai-Lis Hellenius och Larry Soler
 • Craig Tanio, Chairman Maryland Health Care Commission and Special Adviser ChenMed talked about how Primary and Specialty Care Integration can be improved
  Craig Tanio, Chairman Maryland Health Care Commission and Special Adviser ChenMed talked about how Primary and Specialty Care Integration can be improved
 • Laura Hartman, Försäkringsdirektör Försäkringskassan, talade om sjukförsäkring och integrerad vård
  Laura Hartman, Försäkringsdirektör Försäkringskassan, talade om sjukförsäkring och integrerad vård
 • Paneldiskussion kring integrerad vård med Annika Strandhäll, Filippa Reinfeldt, Jan Eriksson och Hans Johansson
  Paneldiskussion kring integrerad vård med Annika Strandhäll, Filippa Reinfeldt, Jan Eriksson och Hans Johansson
 • Magnus Tyreman, senior partner McKinsey, om digitalisering i hälso- och sjukvården och patientnära tekniklösningar
  Magnus Tyreman, senior partner McKinsey, om digitalisering i hälso- och sjukvården och patientnära tekniklösningar
 • Nina Sellberg, Adjungerad professor Karolinska Institutet, om framtidens innovationsmiljö inom patientnära tekniklösningar
  Nina Sellberg, Adjungerad professor Karolinska Institutet, om framtidens innovationsmiljö inom patientnära tekniklösningar
 • Andreas Hager, Grundare Genia, berättade hur digitala lösningar kan frigöra individens kraft och skapa värde för vården
  Andreas Hager, Grundare Genia, berättade hur digitala lösningar kan frigöra individens kraft och skapa värde för vården
 • Paneldiskussion kring patientnära tekniklösningar med Andreas Hager, Johan Heilborn, Daniel Eliasson, Anders Weilandt och Casper Winsnes
  Paneldiskussion kring patientnära tekniklösningar med Andreas Hager, Johan Heilborn, Daniel Eliasson, Anders Weilandt och Casper Winsnes
 • Prisutdelning för APPlicera hälsa med årets jury som bestod av: Andreas Hager, Sara Riggare, Marie Wickman Chantereau, Casper Winsnes och Peter Wallenberg Jr
  Prisutdelning för APPlicera hälsa med årets jury som bestod av: Andreas Hager, Sara Riggare, Marie Wickman Chantereau, Casper Winsnes och Peter Wallenberg Jr
 • Vinnare av APPlicera - Team Dialogg!
  Vinnare av APPlicera - Team Dialogg!
 • Prispokalen 3D-printades under dagen
  Prispokalen 3D-printades under dagen
 • Grattis Team Dialogg till vinsten av APPlicera hälsa
  Grattis Team Dialogg till vinsten av APPlicera hälsa
 • Vinnarna av APPlicera hälsa: Niklas Ek, Marcus Linder och Johanna Westling
  Vinnarna av APPlicera hälsa: Niklas Ek, Marcus Linder och Johanna Westling

Forum för Välfärd konferens 30 september

Foto: J©KE

Den 30 september samlade Forum för Välfärd ledande företrädare inom svensk hälso- och sjukvård för en heldagskonferens. Dagen bjöd på en rejäl dos av diskussion, reflektion och inspiration från vår styrelse, våra gäster och såväl internationella som nationella talare. Vi är övertygade om betydelsen av en väl fungerande hälso-och sjukvård i framtidens Sverige och är därför glada över de kloka och insiktsfulla diskussioner som uppkom kring de utmaningar och lösningar som hälso- och sjukvårdssektorn står inför och hoppas att vi nu genom gemensamma krafter kan arbeta för konkreta förbättringar inom vår sektor. Teman som genomsyrade konferensen var i linje med Forum för Välfärds tre pilotprojekt: Prevention, Integrerad vård och Patientnära tekniklösningar.

 

Några av talarna som vi lyssnade till och förde diskussion med var:

H.K.H. Prins Daniel
Gabriel Wikström | Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

Prevention
Mai-Lis Hellenius | Professor, Karolinska Institutet
Larry Soler | CEO, Partnership for a Healthier America
Johan Rockström | Professor, Stockholm Resilience Center

Integrerad Vård
Craig Tanio | Chairman, Maryland Health Care Commission, ChenMed
Laura Hartman | Försäkringsdirektör, Försäkringskassan
Annika Strandhäll | Socialförsäkringsminister
Filippa Reinfeldt | Chef Affärsutveckling & Public Affairs, Aleris
Jan Eriksson | Sjukhuschef, Skåne Universitetssjukhus
Hans Johansson | Överläkare, Södertälje Sjukhus

Patientnära Tekniklösningar
Nina Sellberg | Adjungerad professor, Karolinska Institutet
Andreas Hager | Grundare, Genia och Juryordförande, APPlicera hälsa
Johan Heilborn & Daniel Eliasson | Gnosco
Anders Weilandt | Diabetes Tools
Casper Winsnes | Chorus

Representanter från Forum för Välfärds styrelse
Carl Bennet, Anders Hamsten, Chris Heister, Magnus Tyreman och Peter Wallenberg Jr

 

Fantastiskt roligt att så många av Sveriges ledande aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn valde att engagera sig genom att delta, tillsammans med oss i Forum för Välfärd, under vår första konferens. Vi ser fram emot att ta detta vidare och fortsätta arbeta för dialog, utbyte och långsiktiga förbättringar inom välfärdssektorn.

Några reflektioner som vi i Forum för Välfärds kansli tog med oss från den här dagen var:

 • Vi måste få till en fungerande prevention för att lösa sjukvårdens långsiktiga hållbarhet – kunskapen finns!
 • Det finns stora värden i att få vårdens delar att samverka bättre ihop men ingen enskild organisation, myndighet eller stakeholder har nyckeln till framgång. Bättre och snabbare samverkan tvärs discipliner är kritiskt.
 • Digital teknik är en viktig grundförutsättning för att få till en personorienterad vård – både vad gäller integration och prevention.
 • Det är bråttom, både vad gäller folkhälsan och en fungerande IT infrastruktur
 • Det är viktigt att prata om vårdens olika frågor i ett sammanhang – allt sitter ihop och lösningarna kräver kunskap om hur vi flätar samman delarna.
 • Vi kallar oss för Forum för Välfärd - och här kände vi verkligen att vi skapade ett professionellt forum med högt i tak. Det andades optimism.

 

Ta gärna del av vår egen presentation, programmet och deltagarlistan nedan. Intresserad av att veta mer om våra tre pilotprojekt? Läs våra rapporter här!

Bilagor

Forum för Välfärds presentation (pdf, 8.7 MB)

Program och deltagarlista (pdf, 425 KB)