Forum för Välfärd i Almedalen 2015

Från prat till praktik – så vidareutvecklar vi svensk sjukvård med en personorienterad vårdkedja

Den 30 juni 2015 anordnade Forum för Välfärd ett seminarium med efterföljande mingel under Almedalsveckan.

Hur kan vi genom prevention, en integrerad vårdkedja och användning av patientnära tekniklösningar förbättra svensk sjukvård? Vilka är hälso- och sjukvårdens verkliga utmaningar och hur ser agendan för bättre välfärdstjänster framåt ut? Internationella jämförelser visar att Sverige hamnar i topp när det gäller medicinska behandlingsresultat. Men allt fungerar inte väl; vi står inför omfattande utmaningar som kräver nya lösningar för att vi ska kunna utveckla en jämlik, personcentrerad, kunskapsdriven och kvalitetsstyrd hälso- och sjukvård. Forum för Välfärd vill visa hur vi går från prat till praktik och vidareutvecklar välfärdssektorn i Sverige.

Vi presenterade resultaten från våra tre pilotprojekt och hur vi genom prevention, en integrerad vårdkedja och användning av patientnära tekniklösningar kan förbättra svensk sjukvård. Vi samtalade även om sjukvårdens verkliga utmaningar och agendan framåt för bättre välfärdstjänster. Inledning och presentationer hölls av bland andra Peter Wallenberg Jr (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse), Håkan Sörman (SKL), Oscar Boldt-Christmas (McKinsey & Co.) och Anna Omstedt Lindgren (MedUniverse). För fullt program, se vår one-pager nedan.

Läs gärna mer i våra nya rapporter om Prevention och Integrerad vård

Bilagor

Program och talare Forum för Välfärd i Almedalen 2015 (pdf, 411 KB)