Apropå! Vems är utredningsansvaret

2016-01-11

Läkartidningen,

I juni 2015 publicerade DN en debattartikel om »mångbesökarna« i vården. Forum för välfärd bad ett antal vårdcentraler i Södertälje att plocka fram 30 patienter var som sökt sju eller fler gånger under 2013. Patienterna fick sitta ner tillsammans med sin distriktsläkare, en specialist i geriatrik och en observatör från Forum för välfärd. En stor del av patienterna hade inte fått den vård och utredning de varit i behov av. Det var avslagna remisser, ofullständig diagnostik och brister i provtagning. Forum för välfärd rekommenderade att en automatiserad »second opinion-funktion« införs för patienter med hög vårdkonsumtion.

Läs artiklen här.