Att hitta mångbesökarna är nyckeln till effektivare vård

2015-06-29

Dagens Nyheter,

Samordningen brister. Multisjuka, kroniskt sjuka och andra patienter med stort vårdbehov står för en stor del av vårdkonsumtionen. Genom bättre samordning och tidigare identifiering av dessa patienter kan resurserna i sjukvården fördelas effektivare och leda till en bättre vård för alla, skriver styrelsemedlemmar i Forum för välfärd.

Läs artikeln här.