Dyr metod att söka upp

2014-11-05

Dagens Medicin,

Utskick från arbetsgivarna lockade flest människor att
göra hälsotest. Vårdcentraler var en sämre kanal i en
pilotstudie i Södertälje.

Se bifogad artikel.

Bilagor

Dagens Medicin (pdf, 1.6 MB)