En personorienterad svensk hälso- och sjukvård

2014-05-13

Rapport FramsidaForum för Välfärd publicerar sin första rapport: En personorienterad svensk hälso- och sjukvård. Rapporten fokuserar på tre områden som har identifierats som särskilt intressanta: Riktad prevention av diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, Vertikalt integrerad vård och Patientnära tekniklösningar. För vart och ett av dessa områden har Forum för Välfärd genomfört ett praktiskt inriktat pilotprojekt för att testa teorier och visa på att förändringar går att genomföra med relativt enkla åtgärder.

Rapporten är ett helt oberoende arbete – initierat, helt finansierat och utfört av Forum för Välfärd.

Bilagor

En personorienterad svensk hälso- och sjukvård (pdf, 1.7 MB)