En rapport med rekommendationer från Forum för Välfärds Integrerad Vårdpilot

2015-06-29

I rapporten om integrerad vårdkedja har Forum för Välfärd fokuserat på att bidra med underlag som kan stimulera till diskussion och ett mer integrerat vårdsystem för att rätt vård ska kunna ges till patienter med störst behov. Under hösten 2014 genomförde vi ett pilotförsök i Södertälje för att få en tydligare förståelse för några av de utmaningar som vården behöver hantera. Gruppen av patienter som deltog i piloten hade minst sju primärvårdsbesök under 2013 – patienter som allmänläkarna identifierade som ”mångbesökare” – hade mellan 14 och 20 besök årligen. Våra analyser visar att en stor del av patienterna inte fått den vård och bedömning som de varit i behov av. En av orsakerna var brister i samordningen mellan sjukhusbaserad specialistvård och primärvård.

Rapporten är ett helt oberoende arbete – initierat, helt finansierat och utfört av Forum för Välfärd.

Bilagor

En rapport med rekommendationer från Forum för Välfärds Integrerad Vårdpilot (pdf, 1.5 MB)