En rapport med rekommendationer från Forum för Välfärds pilot - vår gemensamma patient

2017-06-30

Under våren 2016 initierades arbetet med vår fjärde pilot - vår gemensamma patient. Med digitala lösningar som möjliggörare men framförallt en gemensam målbild har vi tillsammans med region Gävleborg, kommunerna Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker samt Aleris Bollnäs visat att det går att överbrygga de brister som finns i integrationen mellan vård och omsorg. Vi har skapat förutsättningar för att tillsammans skapa en bättre vård och omsorg för vår gemensamma patient. Erfarenheterna från piloten finns beskrivna i denna rapport.

Rapporten är ett helt oberoende arbete – initierat, helt finansierat och utfört av Forum för Välfärd.

 

Bilagor

En rapport med rekommendationer från Forum för Välfärds pilot - vår gemensamma patient (pdf, 1.8 MB)