En rapport med rekommendationer från Forum för Välfärds Preventionspilot i Södertälje

2015-06-29

I rapporten om prevention har Forum för Välfärd undersökt om det finns enkla och praktiska sätt att arbeta med prevention, i rätt tid och på ett mer jämlikt sätt. I pilotstudien ”Va me! Tillsammans för ett friskare Södertälje” mobiliserade vi arbetsgivare, föreningar och kyrkan. Syftet var att via olika kanaler nå ut till stora befolkningsgrupper med en förhöjd risk att insjukna i diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Genom att använda enkla självskattningsformulär och engagera olika samhällsaktörer som vanligtvis inte engagerar sig i frågor som rör hälso- och sjukvård, har vi visat att det går att nå ut till högriskgrupper via ett nytt kanaltänk.

Rapporten är ett helt oberoende arbete – initierat, helt finansierat och utfört av Forum för Välfärd.

Bilagor

En rapport med rekommendationer från Forum för Välfärds Preventionspilot i Södertälje (pdf, 10.0 MB)