Forum för Välfärd anordnar konferens för ledande företrädare inom svensk hälso- och sjukvård

2016-11-22

Den 23 november 2016 går Forum för Välfärds årliga konferens av stapeln på Fotografiska, Stadsgårdshamnen 22, Stockholm. Konferensen är en heldag för diskussion, reflektion och inspiration för vårdens ledande företrädare.

Intressenterna bakom Forum för Välfärd är övertygade om att digitala lösningar, integrerad vård och prevention utgör några av de viktigaste komponenterna i utvecklingen av en väl fungerande hälso- och sjukvård i Sverige. Därför har Forum för Välfärd bjudit in ledande företrädare inom svensk hälso- och sjukvård till den årliga konferensen med syftet att diskutera utmaningar och lösningar inom sektorn, med utgångspunkt i tre teser:

  • Digitalisering kan frigöra 25% av vårdens resurser till år 2025
  • Vårdens största utmaning är att integrera hälso- och sjukvården i en sammanhållen vårdkedja - digitaliseringen kan få det att hända
  • Preventionens tid är nu - men hur vi tar oss dit kräver målmedvetet utvecklingsarbete

Konferensens fokus är på hälso- och sjukvårdens verkliga utmaningar och hur agendan för bättre välfärdstjänster framåt kan se ut. Internationella jämförelser visar att Sverige hamnar i topp när det gäller medicinska behandlingsresultat. Men allt fungerar inte väl; svensk vård och omsorg står inför omfattande utmaningar som kräver nya lösningar för att landet ska kunna utveckla en jämlik, personcentrerad, kunskapsdriven och kvalitetsstyrd hälso- och sjukvård. Forum för Välfärd vill visa hur vi går från prat till praktik och vidareutvecklar välfärdssektorn i Sverige.

 

Urval av talare som medverkar under dagen:

  • H.KH Prins Daniel 
  • Helene Hellmark Knutsson (Minister för högre utbildning och forskning)
  • Peter Eriksson (Bostads- och digitaliseringsminister)
  • Ola Rosling (Grundare, Gapminder)
  • Sara Öhrvall (Senior rådgivare inom digitala frågor, MindMill Network)
  • Annie Lööf (Partiledare, Centerpartiet)
  • Omar Hashmi (GP Partner, Hurley Group)

 

För mer information
Oscar Stege Unger, oscar.stege.unger [at] forumforvalfard.se, 070-624 2059
Stefan Stern, stefan.stern [at] forumforvalfard.se, 070-636 7417
www.forumforvalfard.se och www.facebook.com/forumforvalfard.

 

Om Forum för Välfärd
Forum för Välfärd bildades 2013 med målet att genom faktabaserad analys, förankring och fördjupad dialog med andra intressenter som är engagerade inom välfärdens verksamheter, bidra med konkreta och genomförbara förslag till bestående förbättringar av välfärden. Initialt har Forum för Välfärd haft ett särskilt fokus på sjukvård och omsorg. Forum för Välfärd är en partipolitiskt obunden plattform för bred dialog över gränserna, inte minst de disciplinära. Kvalificerade arbetsgrupper utses av styrelsen för att ta sig an prioriterade frågeställningar kring välfärdens regelverk, processer, metoder och verktyg. Bakom Forum för Välfärd står en styrelse bestående av: Börje Ekholm, Carl Bennet, Chris Heister, Eva Nordmark, Anna Omstedt, Magnus Tyreman och Peter Wallenberg Jr.

Bilagor

forum_for_valfard_konferens_23_november_pa_fotografiska.pdf (pdf, 36 KB) ffv_program.pdf (pdf, 382 KB)