Forum för Välfärd bjuder in till finalen av APPlicera hälsa

2014-10-22

Den 8-9 november går finalen i tävlingen APPlicera hälsa av stapeln. I samband med det anordnar Forum för Välfärd ett stort event på Fotografiska museet för att uppmärksamma tekniska lösningar i sjukvården. På scenen talar engagerade föreläsare från teknik- och vårdsektorn om hur teknik kan användas för att främja en personorienterad vård. Samtidigt tävlar tolv lag om att på 24 timmar skapa Sveriges friskaste hälso-app. APPlicera hälsa är en av tre pilotprojekt som Forum för Välfärd lanserade under 2014.

När: lördag och söndag, 8-9 november 2014

Var: Fotografiska museet, Stadsgårdshamnen 22, Stockholm

Hur får vi patienter att bli mer engagerade i sin egen vårdsituation och samtidigt känna sig väl omhändertagna när de behöver det som mest? Forum för Välfärd tror att ett viktigt steg är ökad personorientering av vården och hälsoarbetet. Dessutom kommer ny teknik att spela en allt viktigare roll för egenvård i framtiden. Vi är övertygade om att ett tvärfunktionellt samarbete mellan vård och IT kan bidra till innovativa lösningar som främjar en personorienterad vård.

Forum för Välfärd arrangerar därför APPlicera hälsa, Sveriges friskaste app-tävling. Genom att arrangera tävlingen tar vi fram faktiska exempel på hur samarbete mellan vård och IT kan se ut. I finalen den 8-9 november får lagen under 24 timmar tävla om att skapa en interaktiv plattform, en app, som möjliggör för patienten att bli mer delaktig och ta ett större ansvar för sin egen vård. I slutändan hoppas vi kunna utforma en användbar app som löser ett problem – med ett resultat som kan leva vidare! I samband med finalen bjuder vi in företag och personer från teknik- och vårdsektorn med ett stort intresse för digital hälsa för att diskutera och exemplifiera hur tekniska lösningar kan användas för att främja en personorienterad vård.

För mer information

Magdalena Marén Stenbäck , Projektansvarig APPlicera hälsa
magdalena.stenback [at] investorab.com 073-524 2149
Susanna Sjödin, Marknads- och kommunikationsansvarig APPlicera hälsa
susanna.sjodin [at] investorab.com 070-306 0135
www.applicerahalsa.se| www.facebook.com/applicerahalsa

Om Forum för Välfärd

Tävlingen anordnas av Forum för Välfärd med stöd av Investor AB och McKinsey & Co. Forum för Välfärd bildades 2013 med målet att genom faktabaserad analys, förankring och fördjupad dialog med andra intressenter som är engagerade inom välfärdens verksamheter, bidra med konkreta och genomförbara förslag till bestående förbättringar av välfärden. Initialt har Forum för Välfärd haft ett särskilt fokus på sjukvård och omsorg. Forum för Välfärd är en partipolitiskt obunden plattform för bred dialog över gränserna, inte minst de disciplinära gränserna. Kvalificerade arbetsgrupper utses av styrelsen för att ta sig an prioriterade frågeställningar kring välfärdens regelverk, processer, metoder och verktyg. När Forum för Välfärd etablerades publicerades följande debattartikel på DN: www.dn.se/debatt/vi-vill-fordjupa-dialogen-om-framtidens-svenska-valfard/ Bakom Forum för Välfärd står en styrelse bestående av: Carl Bennet, Börje Ekholm, Anders Hamsten, Chris Heister, Ulrica Messing, Eva Nordmark, Anna Omstedt Lindgren, Håkan Sörman, Magnus Tyreman och Peter Wallenberg Jr.

Bilagor

Forum för Välfärd bjuder in till finalen av APPlicera hälsa (pdf, 112 KB)