Forum för Välfärd i Almedalen 2015

Forum för Välfärd i Almedalen 2015

2015-06-30

Den 30 juni 2015 anordnade Forum för Välfärd ett seminarium med efterföljande mingel under Almedalsveckan.

Hur kan vi genom prevention, en integrerad vårdkedja och användning av patientnära tekniklösningar förbättra svensk sjukvård? Vilka är hälso- och sjukvårdens verkliga utmaningar och hur ser agendan för bättre välfärdstjänster framåt ut? Internationella jämförelser visar att Sverige hamnar i topp när det gäller medicinska behandlingsresultat. Men allt fungerar inte väl; vi står inför omfattande utmaningar som kräver nya lösningar för att vi ska kunna utveckla en jämlik, personcentrerad, kunskapsdriven och kvalitetsstyrd hälso- och sjukvård. Forum för Välfärd vill visa hur vi går från prat till praktik och vidareutvecklar välfärdssektorn i Sverige.

Läs mer om seminariet här.