Frisk konkurrens behövs i vården

2016-11-29

I Sara Öhrvalls krönika i Dagens Industri (2016-11-28) lyfts vikten av att värna om en mångfald av aktörer som vill investera in i framtiden med hjälp av ny teknik. Genom att investera i digitalisering och innovation kan vi frigöra upp till 25% av vårdkostnaderna och bidra till en modern, jämlik och välfungerade vård.

Sara Öhrvall medverkade på Forum för Välfärds konferens den 23 november, 2016.

Läs hela artikeln i nedan bifogade pdf.

Bilagor

Frisk konkurrens behövs i vården (pdf, 92 KB)