Inbjudan till Forum för Välfärds seminarium om välfärdssektorn och mingel i Almedalen 30 juni

2015-06-09

Från prat till praktik – så vidareutvecklar vi svensk sjukvård med en personorienterad vårdkedja

Varmt välkommen till Forum för Välfärds seminarium om välfärdssektorn och mingel i Almedalen 2015.

Tid: 30 juni kl 16.00 – 19.00
Plats: Wisby Strand, Viklau, Donnersgatan 2, Visby

Hur kan vi genom prevention, en integrerad vårdkedja och användning av patientnära tekniklösningar förbättra svensk sjukvård? Vilka är hälso- och sjukvårdens verkliga utmaningar och hur ser agendan för bättre välfärdstjänster framåt ut?

Internationella jämförelser visar att Sverige hamnar i topp när det gäller medicinska behandlingsresultat. Men allt fungerar inte väl; vi står inför omfattande utmaningar som kräver nya lösningar för att vi ska kunna utveckla en jämlik, personcentrerad, kunskapsdriven och kvalitetsstyrd hälso- och sjukvård. Forum för Välfärd vill visa hur vi går från prat till praktik och vidareutvecklar välfärdssektorn i Sverige.

Vi presenterar resultaten från våra tre pilotprojekt och hur vi genom prevention, en integrerad vårdkedja och användning av patientnära tekniklösningar kan förbättra svensk sjukvård. Vi samtalar även om sjukvårdens verkliga utmaningar och agendan framåt för bättre välfärdstjänster. Inledning och presentationer av bland andra Peter Wallenberg Jr (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse), Håkan Sörman (SKL), Oscar Boldt-Christmas (McKinsey & Co.) och Anna Omstedt Lindgren (MedUniverse).

Seminariet avslutas med ett mingel till kl 19.00.
 

Läs mer om seminariet på: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/31493?redir=%23eidx_4 

Kontaktinformation:
Susanna Sjödin, Communications Officer, Forum för Välfärd:
+46735242060, susanna.sjodin [at] investorab.com ">susanna.sjodin [at] investorab.com 
Laura Bergtoft, Communications Officer, Forum för Välfärd:
+46735152261, laura.bergtoft [at] wfab.se

Forum för Välfärd tar sig an välfärdssektorns verkliga utmaningar. Genom faktabaserad analys, förankring och fördjupad dialog med andra intressenter som är engagerade inom välfärdens verksamheter vill vi bidra med konkreta, genomförbara förslag till bestående förbättringar av välfärden. Initialt med särskilt fokus på sjukvård och omsorg. Läs mer om vår verksamhet på http://www.forumforvalfard.se/ .

Bilagor

almedalen_2015_one-pager.pdf (pdf, 411 KB)