Nya lösningar sätter patienten i centrum

2017-07-07

Dagens Samhälle,

Med ett arbetssätt där vi tydligare utgår ifrån individen kan vården göras mer tillgänglig och resurseffektiv. Digitalisering och ny teknik är en framgångsfaktor för detta. Det visar flera pilotprojekt som genomförts inom ramen för Forum för Välfärd.

Läs hela debattartikeln här.