Så kan förebyggande vården förbättras

2015-06-29

Svenska Dagbladet,

Trots att prevention skulle ge både bättre hälsa och ekonomiska besparingar satsas bara 4 procent av den totala sjukvårdsbudgeten på preventiva åtgärder. En av utmaningarna är att identifiera högriskindivider. Vår pilotstudie visar ett effektivt sätt att nå dems, skriver styrelsen för Forum för Välfärd.

Läs artikeln här.