Nyhetsrum

En rapport med rekommendationer från Forum för Välfärds pilot - vår gemensamma patient

2017-06-30 Under våren 2016 initierades arbetet med vår fjärde pilot - vår gemensamma patient. Med digitala lösningar som möjliggörare men framförallt... Läs mer

En rapport med rekommendationer från Forum för Välfärds Integrerad Vårdpilot

2015-06-29 I rapporten om integrerad vårdkedja har Forum för Välfärd fokuserat på att bidra med underlag som kan stimulera till diskussion och ett mer... Läs mer

En rapport med rekommendationer från Forum för Välfärds Preventionspilot i Södertälje

2015-06-29 I rapporten om prevention har Forum för Välfärd undersökt om det finns enkla och praktiska sätt att arbeta med prevention, i rätt tid och... Läs mer

En personorienterad svensk hälso- och sjukvård

2014-05-13 Forum för Välfärd publicerar sin första rapport: En personorienterad svensk hälso- och sjukvård . Rapporten fokuserar på tre områden som... Läs mer