• APPlicera hälsa 2015
 • APPlicera hälsa 2015
 • APPlicera hälsa 2015
 • APPlicera hälsa 2015
 • APPlicera hälsa 2015
 • APPlicera hälsa 2015
 • APPlicera hälsa 2015
 • APPlicera hälsa 2015
 • APPlicera hälsa 2015
 • APPlicera hälsa 2015
 • APPlicera hälsa 2015
 • APPlicera hälsa 2015
 • APPlicera hälsa 2015
 • APPlicera hälsa 2015
 • APPlicera hälsa 2015
 • APPlicera hälsa 2015
 • APPlicera hälsa 2015
 • APPlicera hälsa 2015
 • APPlicera hälsa 2015
 • APPlicera hälsa 2015
 • APPlicera hälsa 2015
 • APPlicera hälsa 2015

Patientnära tekniklösningar - APPlicera hälsa

APPlicera hälsa är en av tre pilotstudier som lanserades av FfV 2014. Vi tror att teknik kan användas mer när det gäller vård, involvera patienter ytterligare i sin egen vård och öka kostnadseffektiviteten i hälso- och sjukvården i allmänhet. Syftet med pilotprojektet är att ytterligare stärka patienter i deras nuvarande plats i vårdkedjan med hjälp av teknik. Tävlingen anordnades under 2014 och 2015 och var var öppen för alla som har en idé kopplad till patientnära tekniklösningar för hälso- och sjukvård.

APPlicera hälsa är tävlingen där vi vill hitta och utveckla Sveriges nyaste och ljusaste mobil applikation inom hälso- och sjukvårdssektorn, baserat på patientens erfarenheter och perspektiv.

APPLICERA HÄLSA 2015

Den 30 september 2015, i samband med Forum för Välfärds konferens, gick den årliga finalen av tävlingen APPlicera hälsa av stapeln. I årets upplaga av tävlingen deltog 6 st lag i en semifinal och 3 av dessa gick vidare till finalen. Vinnare av årets APPlicera hälsa blev Team Dialogg som utvecklat en app för att ge kontextuella samband för diabetesvård. Förutom priset på SEK 50 000, vann Team Dialogg mentorsskap via STING och tillgång till Forum för Välfärds nätverk med Sveriges kunnigaste inom hälsa och sjukvård. Ett stort tack till alla lag som deltagit i år och framför allt ett stort grattis till Team Dialogg! Här kan du läsa vinnarintervjun med laget.

Vad handlar tävlingen APPlicera hälsa om?

APPlicera hälsa är tävlingen där vi vill ha hjälp att hitta Sveriges friskaste app med fokus på patientorienterad vård. Genom tekniska lösningar vill vi ge patienter verktyg att var mer delaktiga i sin egen vård och därmed öka patienters kunskap. Vi tror att en förbättrad kommunikation mellan patienter och profession spar resurser och ger större möjligheter till preventivt arbete. Tävlingen har fokus på fyra huvudområden.

 1. Prevention – En stor del av sjukdomarna vi ser idag, inte minst våra stora folksjukdomar, skulle kunna förhindras genom preventivt arbete. Preventiva åtgärder kan även förhindra ytterligare komplikationer för redan sjuka personer, och påskynda tillfrisknande. Hur kan vi hitta tekniska lösningar som gör att sjukvården kan fokusera mer på prevention för att göra människor friskare?
 2. Integrerad vårdkedja – Bristande integration och samarbete mellan vårdgivare är en utmaning för svensk hälso- och sjukvård. Många patienter upplever att de bollas runt mellan vårdinstanser och att ingen har ett helhetsansvar för deras vård. Detta kan i vissa fall leda till felbehandlingar, läkemedelskomplikationer och, inte minst, en ökad oro hos patienten. Hur kan appar bidra till en mer sammanhållen vård som ger patienten en smidigare och säkrare resa genom sjukvårdssystemet?
 3. Kroniskt sjuka – En stor del av vår befolkning lider av kronisk sjukdom, t ex diabetes och reumatism. Att leva med en kronisk sjukdom innebär stora påfrestningar för såväl individen som dess omvärld. Hur kan appar användas för att underlätta för patienter och anhöriga/vårdgivare till kroniskt sjuka patienter och öka samarbetet mellan dessa grupper?
 4. Vård på distans – Vård kommer i allt större utsträckning att förflyttas ut från den traditionella sjukhusmiljön så att patienten vårdas direkt i sitt eget hem. Detta gäller inte minst patienter med kronisk sjukdom. Hur kan appar användas för att underlätta denna typ av arbete/interaktion mellan sjukvård och patient.

 

Vill du läsa mer om tävlingen, följ gärna vår tumblr eller gå in och gilla oss på Facebook!

APPlicera hälsa anordnades för första gången under 2014. Här kan du se hur tävlingen gick till! Kika gärna in på vår youtube-kanal för fler filmer. 

 

Tävlingen arrangeras av Forum för Välfärd med stöd av Investor AB och McKinsey & Co.